KUTSU ETSIJÄKOIRALIITTO RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN VUOSIKOKOUKSEEN

Puhe-, ääni- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen jäsenillä sääntöjen mukaisesti

 

Aika: 23.4.2017 klo 11.00 (jäsenyyden tarkistus ja kahvit klo 10.30 alkaen)

Paikka: HELSINGIN SEUDUN KENNELPIIRI RY, TAITEENTEKIJÄNTIE 7, 00350 HELSINKI

 

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen läsnäolijat, laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Hallituksen esitys kunniapuheenjohtajaksi

6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

7. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio vuodelle 2017 sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2018

9. Valtuutetaan hallitus tarvittaessa romuttamaan, lahjoittamaan tai mahdollisuuksien mukaan myymään tai hajasijoittamaan jäsenistön haltuun Liiton toimiston irtain omaisuus

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle ja yksi (1) tai kaksi (2) varajäsentä

11. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt

 

Vuosikokousmateriaalit tulevat jäsensivustolle ladattavaksi viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Otathan halutessasi mukaan omat tulosteet - kokouspaikalla ei jaeta kokousasiakirjakopioita.

 

Tervetuloa!

 

-Etsijäkoiraliitto ry:n hallitus

Lemmikki kateissa?

Verkkopalvelumme ilmoituksia varten:

elassi

Neuvontanumeromme:

   040 724 8614

Neuvontanumerostamme saat apua ja neuvoja, kun lemmikki on kateissa.

 

Päivystämme vapaaehtoistyönä, soitathan uudestaan jos emme heti pysty vastaamaan tai jos neuvonnassa on ruuhkaa. Puhelu maksaa normaalin puhelumaksun verran.

 

Ohjeita karkuritapauksiin

 

kennelliitto

Ylös