JÄSENREKISTERI / WWW.ETSIJAKOIRALIITTO.FI

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Etsijäkoiraliitto ry:n jäsenrekisteri ja www.etsijakoiraliitto.fi jäsensivujen käyttäjärekisteri.

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Etsijäkoiraliitto ry

Verkkosivut: www.etsijakoiraliitto.fi

Osoite: Riiheläntie 50, 49760 Suur-Miehikkälä

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Virpi Raatikainen, jäsensihteeri

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä yhdistyksen jäsenistä yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot ja muut yhdistyksen toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Yhteys- ja jäsenyystietoja kerätään jäsenasioiden hoitamista, tiedotusta ja laskutusta varten. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina tietoina yhdistyslain (503/1989) 11 §:n vaatimat henkilötiedot, eli jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka. Lisäksi kerätään jäsenen yhteystiedot (postiosoite, puhelin ja sähköposti).

Lisäksi jäsenen jäsensivujen profiilitietojen yhteyteen voidaan kerätä muita jäsenyyteen liittyviä tietoja kuten kurssisuoritusten päivämääriä.

5 Rekisterin tietolähteet

Jäsenrekisteriin kirjattavat tiedot saadaan jäsenen omalla ilmoituksella tai jäsenyyttä hakevan henkilön ilmoituksella jäsenhakemuslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Etsijäkoiraliitto ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.


NEUVONTAPUHELIN

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Etsijäkoiraliitto ry:n neuvontapuhelimen asiakasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Etsijäkoiraliitto ry

Verkkosivut: www.etsijakoiraliitto.fi

Osoite: Riiheläntie 50, 49760 Suur-Miehikkälä

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Virpi Raatikainen, jäsensihteeri

Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Osana yhdistyksen toimintaa, Etsijäkoiraliitto ry ylläpitää vapaaehtoisvoimin neuvontapuhelinta, joka auttaa kadonneiden lemmikeiden omistajia eläinten karkaamistilanteissa.

Toiminnan toteuttamiseksi neuvontapuhelimeen soittaneen asiakkaan tietoja voidaan kirjata asiakasrekisteriin (”asiakaskortti”). Kirjattavat tiedot vaihtelevat tapauskohtaisesti. Tietoja kerätään vain tapauksen hoitamiseksi tarvittava määrä. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä jäsentä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Tietojen ilmoittaminen rekisteriin on vapaaehtoista. Kerättävät tiedot vaihtelevat tapauskohtaisesti, tyypillisesti kerättäviä tietoja ovat soittajan nimi, puhelinnumero ja paikkakunta.

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjataan asiakkaan kertomia tietoja itsestään ja karkaamistapauksesta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta yhdistyksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle.

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina.

Sähköinen jäsenrekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Etsijäkoiraliitto ry ja palveluntarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty yhdistyksen jäsenrekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle, osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.